Ik wil een betalingsregeling treffen.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om de vordering ineens te betalen, is het mogelijk om een regeling voor te stellen. U kunt hieronder een voorstel voor een betalingsregeling doen. Samen met onze opdrachtgever beoordelen wij of een regeling mogelijk is en zo ja, of uw voorstel akkoord is.