Incassocalculator

De Wet Incassokosten (WIK) is sinds 1 juli 2012 in werking getreden. De WIK is verplicht om te hanteren bij vorderingen van consumenten. De WIK is een staffel die bepaalt hoeveel (incasso)kosten u mag berekenen over de vordering.  De staffel ziet er als volgt uit:

15% over over de eerste € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van € 40,-;

10% over de volgende € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering;
5% over de volgende € 5.000,- van de hoofdsom van de vordering;
1% over de volgende € 190.000,- van de hoofdsom van de vordering;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.


Om u tijd te besparen hebben wij voor u deze incassocalculator gemaakt. Hiermee kunt u snel en gemakkelijk de incassokosten berekenen. Niet alleen is het handig om zelf op de hoogte te zijn van deze kosten, maar is het ook een verplicht bedrag welke in uw aanmaning dient te worden vermeld.

U kunt de aanmaningen ook door ons laten versturen. Wij versturen dan namens u een 16 dagenbrief. Hierin verzoeken wij de debiteur om de openstaande factu(u)r(en) alsnog te voldoen zonder bijkomende kosten. Deze brief moet voldoen aan een aantal vereisten welke vaak worden vergeten.

Incassokosten voor de debiteur

0,00

0.00

Meer informatie

Wilt u meer weten over de 16 dagen brief of wilt u deze vanuit Collect4u laten versturen? Neem dan contact met ons op!