Klachtenprocedure

Collect4u streeft ernaar om haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Collect4u ziet klachten dan ook als de mogelijkheid om de dienstverlening te kunnen verbeteren. Een klacht bestaat uit een uiting van ontevredenheid over onze dienstverlening. Door middel van het klachtenformulier kunt u klacht kenbaar maken.   

  

Het indienen van een klacht:   

Middels het onderstaande formulier klachtenprocedure kunt u uw klacht indienen. Mocht u liever een e-mail willen versturen met uw klacht, dan kunt u deze richten aan compliance@collect4u.nl. Klachten die op een andere wijze worden ingediend worden niet in behandeling genomen.    

  

Verloop van de klachtenprocedure:  

Het is ons streven een klacht binnen 48 uur schriftelijk aan u te bevestigen. Wanneer dit helaas niet lukt ontvangt u uiterlijk binnen 4 werkdagen een schriftelijke bevestiging van uw klacht. In de bevestiging ontvang u een registratienummer van uw klacht en de contactgegevens van de behandelaar van uw klacht.   

  

U ontvangt uiterlijk binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie op de klacht. Uw klacht is uiterlijk binnen 6 weken afgehandeld.