Sociaal Verantwoord Incasseren

Collect4u heeft in 2022 het keurmerk sociaal verantwoord incasseren gekregen. Als organisatie nemen wij onze sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Bij het incasseren van vorderingen op uw particuliere klanten vinden wij het belangrijk om zowel oog voor de schuldenaar als voor u, de schuldeiser, te hebben. Wij verplaatsen ons in de situatie van uw particuliere klant, maar vergeten uiteraard niet uw belangen. Wij streven altijd naar de best mogelijke oplossing voor beide partijen. Niet voor niets zijn onze kernwaarden verbonden aan sociaal verantwoord incasseren.

Persoonlijke aanpak

Iedere situatie is uniek en dat vraagt om een persoonlijke aanpak. Wanneer wij uw vordering in behandeling nemen, nemen wij zo snel mogelijk persoonlijk contact op met uw klant om de situatie in kaart te brengen. Op basis van uw informatie en het contact met uw niet-betalende klant, dragen wij een oplossing aan. Wij proberen het openstaande bedrag altijd op korte termijn te incasseren of in ieder geval zo spoedig mogelijk een regeling te treffen (waar u mee akkoord gaat). Daarbij vinden wij het belangrijk om een duidelijke scheiding te maken tussen uw klanten die niet kúnnen betalen en uw klanten die niet wíllen betalen.

Sociaal verantwoord

Onze focus ligt op het behalen van een oplossing in het minnelijke traject. Wij willen zo snel mogelijk een oplossing creëren en uw klant niet verder in de problemen helpen. Een gerechtelijke procedure wordt alleen opgestart wanneer een oplossing in het minnelijke traject niet mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat uw klant zich onredelijk gedraagt of zijn/haar betaalverplichtingen volledig negeert.

Samen verder

Wij willen de beste oplossing behalen voor beide partijen. Wij willen de relatie tussen u en uw klant niet (verder) schaden. Dit doen wij door goed samen te werken en te blijven communiceren met u en uw klant. Gedurende het incassotraject houden wij u actief op de hoogte inzake de voortgang van uw dossier(s). Zo weet u tijdig waar u aan toe bent. Het is immers uw recht om uw gelden te ontvangen!

Wilt u meer weten over het keurmerk sociaal verantwoord incasseren? Dan verwijzen wij u graag door naar de website van het Keurmerk SVI: https://keurmerk-svi.nl/

Schulden in Nederland

Nederland telde op 1 oktober 2020 ruim 614.000 huishoudens (7,6% van alle huishoudens) met geregistreerde problematische schulden (CBS, 2021).

 

Ook is de hoge inflatie van grote invloed op het betaalgedrag van consumenten. Door de inflatie is de koopkracht met 2,5% gedaald wat de bestedingsruimte van consumenten kleiner wordt (NOS, 2022).